Šramlfest - znojemský festival alternativní, pouliční, klubové a jiné kultury

Od 28.7. - 29. 7. 2017, to je za:

 

 

 

Stanislav Abrahám

Stanislav Abrahám

Drone - kinetická zvuková instalace

Slovo „drone“ není pouze pojmenování dnes velmi populárních bezpilotních helikoptér. Tento termín je obsažen také v názvu drone music, experimentálního minimalistického hudebního stylu, vyznačujícího se trvalým, stejným zvukem. Kořeny drone music, přestože byla definována jako experimentální hudební styl v šedesátých letech minulého století, sahají daleko hlouběji, až k původním obyvatelům Austrálie a jejich nástroji didgeridoo, nástroji tambura v indické hudbě, japonskému hudebnímu stylu gagaku nebo zpěvu posvátné slabiky „OM“ v tibetských klášterech. V instalaci Drone reflektuji 3 aspekty zvukového média. Prvním z nich je časovost neboli trvání, typické právě pro drone music. Z tohoto pohledu pro mě bylo důležité pracovat se zvukovým zdrojem, který generuje “nekonečný” zvuk. Toto trvání vyjadřuje povahu času, který “neběží, neutíká”, který existuje jako trvalá přítomnost. Druhým aspektem je rezonování. Z tohoto pohledu chci zdůraznit princip rezonance, jako základního principu amplifikace, tedy zesílení. Rezonování je více než poslouchání. Je to naladění na společnou vibraci. Tímto způsobem se vibrace zesílí. Princip rezonance je obsažený v těch nejstarších hudebních zkušenostech člověka v podobě hrdelního zpěvu ve stepích Tuvy nebo hry na hudební luk v Amazonii. Tento princip je v instalaci zastoupen ve dvou úrovních. První jsou rezonanční trubičky, umístěné nad vrtulkami větráčků. Bez těchto trubiček by byl slyšet pouhý šum. Jednotlivé větráčky jsem pokud možno sladil do stejného kmitočtu. Ve druhé úrovni dochází k rezonanci vzniklého souzvuku v akustickém charakteru prostoru kaple. Třetí aspekt je obsažený v mém záměru použít nehudební zvukový objekt jako zdroj. Objekt, který je levný a spotřební, v prvním plánu vytváří fádní, technický zvuk. Když však člověk udělá krok k tomu, aby se zastavil a naladil, má možnost objevit další vrstvu. Vrstvu těch vyšších, rezonančních kmitočtů, které se přelévají jeden přes druhý. Uslyší hudbu, která vznikla ze zvuku, ve kterém by žádnou hudbu nehledal.

googluj: drone music, throat singing, musical bow, sound object, John Cage

www.stanislavabraham.cz